Manažment kvality

CHIRANA Medical, a.s. a CHIRANA, a.s. ako dlhoroční producenti zdravotníckych prostriedkov kladieme veľký dôraz na výrobu bezpečných, spoľahlivých a kvalitných výrobkov, ktoré zároveň spĺňajú požiadavky našich zákazníkov. Dbáme na neustále zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality, ktorý je založený na medzinárodne platných ISO štandardoch. Implementovaný systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky kladené na zdravotnícke prostriedky Európskou smernicou 93/42/EHS a normou EN ISO 13485:2016. Efektívnosť a účinnosť systému manažérstva kvality je pravidelne preverovaná certifikačným orgánom 3EC International a.s.. Získaním a každoročným obhájením medzinárodne uznávaného certifikátu, preukazujeme svojim zákazníkom a obchodným partnerom schopnosť vyrábať bezpečné a kvalitné výrobky.

Certifikáty udelené spoločnostiam CHIRANA Medical, a.s., CHIRANA, a.s.:

  • certifikáty potvrdzujúce zhodu systému manažérstva spoločností CHIRANA Medical, a.s. a CHIRANA, a.s. s požiadavkami normy ISO 13 485:2016
  • certifikáty potvrdzujúce zhodu systému manažérstva kvality produktov spoločností CHIRANA Medical, a.s. a CHIRANA, a.s. s požiadavkami Európskej smernice 93/42/EHS
"Všetko čo robíme, robíme pre zdravie."
 

 
 

Zdroj: https://www.chirana.eu/o-nas/manazment-kvality?lang=sk

NAŠI PARTNERI

banner4